POGOJI POSLOVANJA

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ŠKD TIAL

1. INFORMACIJE IN SVETOVANJE

Informacije in svetovanje o pričetku, trajanju tečajev, vaditeljih in ceni tečajev lahko dobite: na
www.tialdance.si, preko elektronske pošte info@tialdance.si ali po telefonu 051 37 60 37.

2. VPIS IN PLAČILO

Ob vpisu izpolnite elektronski vpisni list na strani www.tialdance.si/prijavnica s svojimi podatki, ki jih vnesemo v informacijski sistem evidence članstva. Plačilo vadnine poteka mesečno na TR društva in predstavlja eno desetino letne članarine za celoletni program vadbe ter se ne spreminja iz meseca v mesec glede na dejansko število vaj (vse odpadle vaje zaradi praznikov in počitnic so vštete). Plačilo članarine je zabeleženo v informacijski sistem društva. Računi za mesečne obroke vadnine se izdajajo za nazaj do predvidoma 8-ga v naslednjem mesecu (primer: v začetku oktobra prejmete račun za september).

Drugemu otroku iz iste družine priznamo 30% popust (na cenejšo vadbo). Staršu že vpisanega otroka, ki obiskuje katerokoli vadbo priznamo 10% popust. Prav tako priznamo 10% popust dijakom, študentom in upokojencem. Veljavnost mesečne vadnine je za en tekoči mesec.

3. CENIK STORITEV

Cenik storitev je objavljen na spletni strani www.tialdance.si v zavihku Cenik.

4. UPOŠTEVANJE ODSOTNOSTI

Že vplačano vadnino vračamo v primeru, da tečaj odpade zaradi premajhnega števila udeležencev.

Odsotnost z vaj pri znesku mesečne vadnine upoštevamo samo v primeru daljše neprekinjene odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe na podlagi pisnega obvestila vnaprej ali najkasneje 7 dni po zadnji odsotnosti na info@tialdance.si. Pri vadbah, ki potekajo enkrat tedensko upoštevamo neprekinjeno odsotnost, ki je dolga vsaj dva tedna. Pri vadbah, ki potekajo dvakrat ali večkrat tedensko upoštevamo neprekinjeno odsotnost, ki je daljša od enega tedna. Ob pisnem obvestilu je potrebno predložiti zdravniško potrdilo.

V kolikor veste že vnaprej, da vas na 50% ali več vaj v izbranem mesecu ne bo (iz opravičenih razlogov), nam morate to sporočiti PISNO IN VSAJ 7 DNI VNAPREJ na email naslov: info@tialdance.si, če želite uveljavljati popust pri vadnini.

V kolikor želite predhodno odstopiti od celoletne pogodbe, nam morate to sporočiti PISNO IN VNAPREJ DO 25-GA V TEKOČEM MESECU na mail info@tialdance.si. Plačilo mesečne obveznosti ni potrebno od NASLEDNJEGA MESECA po odpovedi pogodbe. (Primer: če želite z mesecem junijem prekiniti z vadbo, nam morate to sporočiti najkasneje do 25. maja.)

5. NEZGODNO ZAVAROVANJE

Nezgodno zavarovanje ni vključeno v ceno storitev. 
V primeru zdravstvenih težav se pred obiskom vadbe o njeni primernosti posvetujte z zdravnikom. Osebje studia lahko odsvetuje udeležbo na vadbo v izjemnih primerih, ko obstaja očitna in neposredna nevarnost za zdravje ali življenje vadečega pa lahko takemu uporabniku storitev tudi prepove nadaljnjo vadbo. Posameznik se vadb udeležuje in vadi na lastno odgovornost. Društvo in/ali njegovi trenerji in/ali prostovoljci, ki izvajajo vadbo ali pomoč pri vadbi, ne morejo prevzeti nobene odgovornosti iz naslova poškodb, poslabšanja zdravja ali drugih negativnih posledic, ki nastanejo pri vadbi, ali kot posledica vadbe v studiu tudi v primeru, da je (so) bil (bili) seznanjen(i) z omejitvami, zdravstvenimi težavami ali posebnimi zdravniškimi navodili posameznega vadečega.
Z vpisom na vadbo posameznik potrjuje, da je o tem seznanjen prav tako ob obisku tečaja, vadbe, delavnice, dogodka ali katerekoli aktivnosti posameznik potrjuje, da se programa udeležuje na lastno odgovornost. Posameznik sam nosi odgovornost za nezgodo oziroma poškodbo sebe ali drugih udeležencev, odgovornost nosi tudi za izgubo ali krajo predmetov. V naštetih primerih sam nosi odgovornost za nastale stroške.

6. OBISK VAJ

Na vajo pridete vsaj 5 minut pred pričetkom v opremi, kot vam svetujemo ob vpisu. Z delom pričenjamo točno, zato z zamujanjem motite potek dela. Odmori med vajami trajajo največ 5 min, po izbiri in odločitvi učitelja pri nepolnoletnih tečajnikih, oziroma po dogovoru s polnoletnimi tečajniki. Predšolske in šolske otroke starši oddate vaditelju v prostorih športnega društva in jih prevzamete ob koncu ure ponovno v prostorih športnega društva. Dodatnega varstva nimamo organiziranega, zato prevzemamo odgovornost za otroke samo v času trajanja plesnih in gibalnih vaj. V posamezen tečaj vpisujemo samo do polne zasedenosti tečaja. V primeru, da na tečaj ni vpisano zadostno število tečajnikov, si pridržujemo pravico odpovedati tečaj na dan in uro pričetka prve vaje tečaja. V primeru odpovedi tečaja zaradi premajhnega števila vpisanih tečajnikov plačano mesečno vadnino vrnemo v celoti.

7. URNIK

Društvo se obvezuje izpeljati vse vaje v skladu z navedenim rednim programom v času in na lokaciji razpisanih vaj. V primeru odsotnosti vaditelja poskrbimo za enakovredno zamenjavo. V primeru, da zaradi višje sile vaja odpade, vas o odpadli vaji obvestimo in le to nadomestimo po urniku z zamikom v naslednjem tednu ali v drugem terminu, po predhodni najavi termina (vsaj 2 dni prej). Programi trajajo skozi celo leto.

8. UPORABA DVORAN

Zasedenost dvoran je znana vsem vaditeljem društva. Tečajniki lahko dvorane uporabljajo samo v času trajanja svojega programa ob prisotnosti vaditeljev. Vaditelji morajo dodatne uporabe dvorane najaviti predsednici društva. Tekmovalci lahko dvorane uporabljajo izrecno na podlagi rezervacije prostih terminov dvoran in izključno za potrebe tekmovanj. V vseh ostalih primerih se prosti termini dvorane lahko uporabijo ob rezervaciji in plačilu najema ure dvorane po ceniku.

9. ČISTOČA DVORAN

V dvorane tečajniki vstopajo z ustrezno čisto obutvijo (preobuti). V dvoranah je prepovedano kajenje, vnašanje hrane in pijače (razen v plastenkah, ki jih tečajniki puščajo ob vhodu). V primeru neupoštevanja tega pravila morajo tečajniki ob opozorilu vaditelja prostor zapustiti. Denarja v tem primeru ne vračamo.

10. GARDEROBA

Garderoba je na voljo za vse dvorane in ni fizično varovana. Stvari v garderobi puščate na lastno odgovornost. Priporočamo vam, da vrednejše stvari in predmete odnesete s seboj v plesno dvorano.

Avgust 2023

Tial Dance Studio stran upravlja:
Športno-kulturno društvo Tial
Brezje pri Grosupljem 78
1290 Grosuplje
DŠ: 82272042 (ni zavezanec za DDV)
M: 051 376 037
E: info@tialdance.si
W: www.tialdance.si